en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Behöver jag upprepa domänvalidering (DV) för underdomäner?

Så du har fått en SSL /TLS certifierat och validerat din basdomän, men nu behöver du certifikat för att täcka ytterligare underdomäner. Kan du använda din tidigare validering, eller behöver du upprepa processen?

  • Om du har validerat example.comKan du returnera inte måste gå igenom domänvalidering för en ny CSR för info.example.com (eller något annat underdomän av example.com) om inte den ursprungliga valideringen har gått ut. (Notera: DV är giltigt i 825 dagar mellan valideringar.)
  • Om du lägger till info.example.com till CSR av ett tidigare utfärdat certifikat som täcker example.com (till exempel när upparbeta ett certifikat med flera domäner), du låt bli måste gå igenom domänvalidering för info.example.com såvida inte den ursprungliga valideringen har gått ut.
  • Men i båda ovanstående fall, om din första validering var för info.example.comKan du do måste gå igenom domänvalidering för example.com or www.example.com (men inte för www.info.example.com).
Notera: Om du lägger till ett nytt domännamn när upparbeta ett certifikat med flera domäner och vill använda valutametoden CNAME eller filuppslag måste du skapa en ny CNAME eller fil för validering. Dessa DV-metoder kräver båda ett unikt värde som är integrerat i CNAME eller filen.
Tack för att du valde SSL.com! Om du har några frågor, vänligen kontakta oss via e-post på Support@SSL.com, ring upp 1-877-SSL-SECUREeller klicka bara på chattlänken längst ned till höger på den här sidan. Du kan också hitta svar på många vanliga supportfrågor i vår kunskapsbas.

Relaterade vanliga frågor

Följ oss

Vad är SSL /TLS?

Spela filmen

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com