en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Hur får jag mina certifikat i PEM-format?

Hur kan jag ladda ner en PEM-fil från SSL.com?

Det enkla svaret är att de flesta filer som hämtas från nedladdningstabellen för ett certifikat i ditt SSL.com-kundkonto kommer att vara i PEM-format när du får dem. Det enda undantaget är nedladdningen av Microsoft IIS, som är i PKCS # 7 / P7B-format.

PEM nedladdningslänkar
Alla dessa "nedladdningslänkar" kommer att ge PEM-filer

Vad är en PEM-fil?

"PEM" (ursprungligen en förkortning för "Privacy Enhanced Mail") är ett mycket vanligt behållarformat för digitala certifikat och nycklar som används av Apache och andra webbserverplattformar. En PEM-fil för ett X.509-certifikat är helt enkelt en textfil som innehåller en Base64-kodning av certifikattexten och en sidhuvud och sidfot i vanlig text som markerar början och slutet av certifikatet:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGbzCCBFegAwIBAgIICZftEJ0fB/wwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwfDELMAkGA1UE
BhMCVVMxDjAMBgNVBAgMBVRleGFzMRAwDgYDVQQHDAdIb3VzdG9uMRgwFgYDVQQK
DA9TU0wgQ29ycG9yYXRpb24xMTAvBgNVBAMMKFNTTC5jb20gUm9vdCBDZXJ0aWZp
...
Nztr2Isaaz4LpMEo4mGCiGxec5mKr1w8AE9n6D91CvxR5/zL1VU1JCVC7sAtkdki
vnN1/6jEKFJvlUr5/FX04JXeomIjXTI8ciruZ6HIkbtJup1n9Zxvmr9JQcFTsP2c
bRbjaT7JD6MBidAWRCJWClR/5etTZwWwWrRCrzvIHC7WO6rCzwu69a+l7ofCKlWs
y702dmPTKEdEfwhgLx0LxJr/Aw==
-----END CERTIFICATE-----
Notera: PEM-certifikatfiler som laddas ner från SSL.com kommer att ha filnamnstillägget .crt, men du kan också stöta på dem med tillägg .pem or .cer. Om namnge på filen och / eller ändra dess tillägg påverkar inte dess funktionalitet.

PEM-formatet används också för att lagra privata nycklar och certifikatsigneringsbegäranden (CSRs):

En PEM-formaterad privat nyckel kommer att ha tillägget .key och sidhuvud och sidfot
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- och -----END RSA PRIVATE KEY-----.

En PEM-formaterad CSR kommer att ha förlängningen .csr och sidhuvud och sidfot
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- och -----END CERTIFICATE REQUEST-----.

Om du har frågor om certifikatfilformat eller något annat relaterat till digitala certifikat och PKI, tveka inte att kontakta oss på Support@SSL.com, ring upp 1-877-SSL-SECURE, eller använd bara chattlänken längst ned till höger på den här sidan. Du kan också hitta svar på många vanliga supportfrågor i vår kunskapsbas. Och som alltid, tack för att du valde SSL.com!
 

 

Relaterade vanliga frågor

Följ oss

Vad är SSL /TLS?

Spela filmen

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com