Vad är ett "fullständigt kvalificerat domännamn"?

A  Fullständigt kvalificerat domännamn (eller FQDN) är ett fullständigt och otvetydigt domännamn som anger en exakt plats för ett objekt i en Domain Name System (DNS) hierarki. Den specificerar alla domännivåer, inklusive toppdomänen och rotzonen. De flesta domännamn som används i internetets Uniform Resource Locators (eller URL) är bara delvis kvalificerade (men fungerar bara bra).

Ett fullständigt kvalificerat domännamn kan bara tolkas på ett sätt - det är ett helt unik adress för en och en enda plats.

Varje element i en FQDN hänvisar till en domännivå, och elementen i en FQDN separeras med perioder. Tekniskt sett kommer en FQDN alltid att sluta med en period också - till exempel en e-postserver som heter mail under domänen somedomain.com skulle använda FQDN:

mail.somedomain.com.

Observera att när du anger en FQDN i DNS-zonfiler är den sista perioden Obligatorisk - dock vid de flesta andra tillfällen där du blir ombedd att gå in i FQDN (som när fyll i ditt inlämningsformulär för ett SSL.com-certifikat) kan sluta sluta terminalperioden. Den mest moderna programvaran, inklusive vår, tar hand om detta åt dig.

 

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com