en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Var är min privata nyckel?

Smakämnen privat nyckel is inte skickas när du skickar din CSR till SSL.com och Varken SSL.com eller någon annan ska någonsin ha tillgång till din privata nyckel.

Om en privat nyckel någonsin går förlorad eller på annat sätt komprometteras kan du helt enkelt generera en ny CSR/ privat nyckelpar och bearbeta certifikatbeställningen.

Vid generering av en CSR/ privat nyckelpar använder du antingen din lokala maskin eller servern som du vill installera certifikatfilerna på.

  • Certifikatssigneringsbegäran (CSR): Kodat meddelande som innehåller en offentlig nyckel som har signerats digitalt med en motsvarande privat nyckel.
  • Privat nyckel: .Nyckelfilen som används för att signera a CSR eller annat kodat meddelande.
  • Offentlig nyckel: Innehåller inom en CSR eller undertecknat servercertifikat tillsammans med många andra relevanta objekt. (t.ex. Gemensamt namn, SAN-poster, organisation)
  • Ämnesalternativ (SAN): Utvidgningen av X.509-certifikatstandarden som används för att skydda flera värdnamn under en enda SSL /TLS certifikat.

Mer information om det offentliga / privata nyckelpar kan vara finns här.

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com