Generera en CSR för BEA Weblogic

Begär en privat nyckel och ett digitalt certifikat

Du måste skicka in din begäran i ett visst format som kallas a Certifikatsignaturbegäran (CSR). WebLogic Server innehåller en Generator för certifikatbegäran servlet som skapar en CSR. Servetlet för certifikatförfrågningsgenerator samlar in information från dig och genererar en privat nyckelfil och en certifikatförfrågningsfil. Du måste sedan skicka in CSR. Innan du kan använda Certlet Request Generator-servlet, WebLogic Server måste installeras och köras.

1. Starta Generator för certifikatbegäran servlett (certificate.war). Den .war filen installeras automatiskt när du startar WebLogic Server. I en webbläsare anger du URL: n för Servlet för certifikatförfrågningsgenerator enligt följande:

https://hostname:port/Certificate

Var hostname är DNS-namnet på maskinen som kör WebLogic Server, och port är numret på porten där WebLogic Server lyssnar på SSL-anslutningar.

Om till exempel WebLogic Server körs på en maskin med namnet yourmachine och den är konfigurerad för att lyssna på SSL-kommunikation vid standardporten 7002måste du ange följande URL i din webbläsare för att köra Servlet för certifikatförfrågningsgenerator:

https://yourmachine:7002/certificate

2. Servlet för Certificate Request Generator laddar ett formulär i din webbläsare. Fyll i formuläret.

3. Klicka på Generera begäran knapp. Certlet Request Generator-servlet visar meddelanden som informerar dig om några obligatoriska fält är tomma eller om några fält innehåller ogiltiga värden. Klicka på Tillbaka -knappen i din webbläsare och korrigera eventuella fel.

Obs om lösenord för privata nycklar: Om du inte anger ett lösenord får du en RNA-nyckel som inte är insprutad. Om du anger ett lösenord får du en PKCS-8-krypterad privat nyckel. När du använder PKCS-8-krypterade privata nycklar måste du aktivera användningen Krypterade nycklar fält på SSL fliken på server fönster i Administrationskonsol.

4. När alla fält har accepterats genererar Servletlet för Certificate Request Generator följande filer i startkatalogen på din WebLogic Server:

  • mydomain_com-key.der: The private key file. The name of this file should go into the Server Key File Name field on the SSL tab in the Administration Console.
  • mydomain_com-request.dem: Certifikatförfrågningsfilen, i binärt format.
  • mydomain_com-request.pem: Den CSR fil som du skickar in. Den innehåller samma data som .dem fil men är kodad i ASCII så att du kan kopiera den till e-post eller klistra in den i ett webbformulär.

Nästa steg

För hjälp med att installera ditt certifikat, läs här.

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Håll dig informerad och säker

SSL.com är en global ledare inom cybersäkerhet, PKI och digitala certifikat. Registrera dig för att få de senaste branschnyheterna, tipsen och produktmeddelanden från SSL.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.