en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Dela certifikat mellan servrar

Installation av SSL-certifikatfiler på flera servrar kan utföras med någon av de två metoderna som beskrivs i den här artikeln. Att dela certifikat mellan servrar är en gratis funktion för ditt certifikat på SSL.com. Du kan återansöka ett certifikat så många gånger du behöver utan extra kostnad för dig.

Dela certifikat via PFX

Den första metoden innebär att skapa en .pfx-fil (även ibland kallad en PKCS # 12-fil) av ditt certifikat, mellanprodukter och privat nyckel och importera den .pfx till en eller flera andra servrar. Ofta kräver molnleverantörer som Azure att du skapar en .pfx-fil för att använda deras tjänst.

Metod 1: Skapa en .pfx-fil

  1. Exportera en .pfx med OpenSSL or Windows.
  2. Importera .pfx-filen med OpenSSL or Windows.
  3. Konfigurera servern för att använda den importerade .pfx-filen. (Konfiguration innebär vanligtvis att man binder en IP-adress till den avsedda filen.)

Dela unikt certifikat

Den alternativa metoden är säkrare men också lite mer tidskrävande när det gäller certifikathantering. Om du vill använda en annan privat nyckel för varje server vill du följa stegen nedan:

Metod 2: Generera CSR/ Privat nyckelpar

  1. Generera din CSR/ Private Key-par på önskad server (Apache, nginx, IIS, WHM / cPanel)
  2. Upparbeta din certifikatbeställning med ny CSR.
  3. Konfigurera servern för att använda de nyligen utfärdade certifikatfilerna. (Apache, nginx, Windows, WHM / cPanel)

Om du har några frågor angående denna process, vänligen kontakta oss på SSL.com.

 

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com