en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Installera ett SSL-certifikat på IBM HTTP-server

Använda IKEYMAN för certifikatinstallation

SSL.com skickade mer än ett certifikat. Förutom certifikatet för din server skickade SSL.com ett mellanliggande CA-certifikat (domain.ca-bundle.crt). Innan du installerar servercertifikatet installerar du båda dessa certifikat. Följ instruktionerna i 'Lagra ett CA-certifikat'.

Obs! Om den myndighet som utfärdar certifikatet inte är en pålitlig CA i nyckeldatabasen måste du först lagra CA-certifikatet och utse CA som en betrodd CA. Sedan kan du få ditt CA-signerade certifikat i databasen. Du kan inte få ett CA-signerat certifikat från en CA som inte är en betrodd CA. För instruktioner se 'Lagra ett CA-certifikat'.

Lagring av ett CA-certifikat:

 1. Ange IKEYMAN på en kommandorad på UNIX, eller starta verktyget Key Management i mappen IBM HTTP Server i Windows.
 2. Välj nyckeldatabasfil från huvudanvändargränssnittet, välj Öppna.
 3. Välj din nyckeldatabasnamn i dialogrutan Öppna. Klicka på OK.
 4. I dialogrutan Fråga om lösenord anger du ditt lösenord och klickar på OK.
 5. Välj Signercertifikat i ramen för nyckeldatabasen, klicka på knappen Lägg till.
 6. I dialogrutan Lägg till CA-certifikat från en fil, välj certifikatet som ska läggas till eller använd alternativet Bläddra för att hitta certifikatet. Klicka på OK.
 7. Ange ett etikettnamn i dialogrutan Etikett och klicka på OK.

Så här tar du emot CA-signerat certifikat i en nyckeldatabas:

 1. Ange IKEYMAN på en kommandorad på UNIX, eller starta verktyget Key Management i mappen IBM HTTP Server i Windows.
 2. Välj nyckeldatabasfil från huvudanvändargränssnittet, välj Öppna.
 3. Välj din nyckeldatabasnamn i dialogrutan Öppna. Klicka på OK.
 4. Ange ditt lösenord i dialogrutan Lösenordfråga, klicka på OK.
 5. Välj personliga certifikat i ramen för nyckeldatabasen och klicka sedan på knappen Mottag.
 6. Välj certifikatfilen i dialogrutan Ta emot certifikat från en fil. Klicka på OK.

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com