en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Installera ett SSL-certifikat på Novell ConsoleOne

Metoden för att visa ämnet är att dubbelklicka på certifikatet som SSL.com skickade till dig, klicka sedan på fliken Detaljer och gå till ämnesområdet.

Steg för att framgångsrikt installera certifikaten:

Importera både "domain.ca-bundle.crt" till Internet Explorer. Gör detta genom att dubbelklicka på vart och ett av certifikaten och välja import.

Dubbelklicka på certifikatet som signerades av SSL.com “server / domain.crt” och gå till informationsfliken och klicka sedan på Kopiera till fil. Välj sedan “Cryptographic Message Syntax Standard - PKCS # 7 Certificate (.P7B)” och markera kryssrutan ”Inkludera alla certifikat i certifieringssökvägen. Ge det ett filnamn till exempel “c: mycert”. Det här steget placerar certifikaten Trusted Root, Intermediate Root och End Server Certificate i ett certifikat.

Gå till Console One och till certifikatet som skapade certifikatsigneringsbegäran (CSR). Gå till fliken Certifikat för offentlig nyckel. Välj Importera, välj ”Inget tillförlitligt rotcertifikat tillgängligt” och sedan nästa. Importera servercertifikatet som du skapade ovan.

Efter importen bör du kunna validera certifikatet och använda certifikatet.

Certifikatet är nu klart att använda.

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com