en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Installera ett SSL-certifikat på Website Pro 3.x

När ditt certifikat utfärdas kommer du att få två certifikat:
Din domän.crt
ditt domän.ca-bundle.crt

  • Lägg till domainca-bundle.crt-certifikatet som Trusted Roots:
  • Bifoga sedan varje certifikat i tur och ordning till din webbplats nyckelpar i följande ordning. Vid detta tillfälle blir ditt nyckelpar svart:
    Din domän.crt
    ditt domän.ca-bundle.crt
  • Ditt nyckelpar blir nu grönt.
  • Stoppa och starta servern, din webbplats kan nu hittas med hjälp av https-posten

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com