en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Kategori: Certificate Type

Vad är certifikatfästning?

Vad är certifikatfästning? Certifikatpinning är en säkerhetsmekanism som används i samband med autentisering av klient-server-anslutningar, särskilt i samband med säker kommunikation
Läs mer »

Ansökan om enskild firma EV

Enskild firma och deras inverkan på utökad validering för kodsigneringskvalificering Inledning: Extended Validation Code Signing Certificate (EVCS) ger den högsta nivån av validering
Läs mer »