Kategori: Certificate Type

Vad är certifikatfästning?

Vad är certifikatfästning? Certifikatpinning är en säkerhetsmekanism som används i samband med autentisering av klient-server-anslutningar, särskilt i samband med säker kommunikation
Läs mer »

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.