Kategori: Certificate Type

Vad är kodsignering?

Kodsignering är processen att använda X.509-certifikat för att digitalt signera programvara för säker distribution, problemfri installation och efterlevnad av OS-säkerhetspolicyer.
Läs mer »

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.