en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

SSL /TLS Krav på validering

SSL /TLS Krav på validering

Påskynda utfärdandet medan SSL.com-certifikat efterlevs

Översikt

SSL-certifikat utgör grunden för förtroende för de flesta webb- och internettransaktioner. Som sådan finns det ett stort ansvar för globalt betrodda certifikatmyndigheter som SSL.com att utföra noggranna men snabba valideringskontroller så att legitima enheter kan fortsätta arbeta på ett säkert och pålitligt sätt.

Valideringstyper

Beroende på vilket SSL.com-certifikat som utfärdas måste olika valideringskrav uppfyllas för att alla parter ska kunna följa SSL.coms uttalande om certifiering. Som ett minimum måste kunden (eller abonnenten) validera domänkontroll genom att svara på ett e-postmeddelande som skickas till en förutbestämd e-postadress. Kunden som köper SSL.com-certifikatet kan behöva lämna in valideringsartefakter och dokument som intygar ägarskapet eller behörigheten att representera den ursprungliga enheten som registrerade domännamnet som anges som ämne i ssl-certifikatet.

Validering av domänkontroll
gäller certifikat
Gratis SSL
valideringsnivå
minimum
beskrivning
Ett e-postmeddelande från SSL.com Validation Services skickas till en förutbestämd e-postadress kopplad till domännamnet som representeras av ssl-certifikatet. En användare med åtkomst till e-postadressen klickar sedan på en länk som är inbäddad i e-postmeddelandet. Detta kommer att bekräfta att kunden eller den auktoriserade parten har kontroll över domännamnet.
Klicka här för att lära dig vilka e-postadresser som kan användas, samt mer information om SSL.com:s DV-valideringskrav.
Organisation Validation
gäller certifikat
Wildcard SSL med flera underdomäner, UCC SSL med flera domäner
valideringsnivå
hög säkerhet
beskrivning

För att komplettera validering av domänkontroll använder validering med hög säkerhet stödjande dokumentation för att ge ytterligare försäkran om att kunden äger eller är auktoriserad att representera den organisation som listas som domänens ägare. Dokumenten kan skickas via varje SSL.com-certifikats beställningssida eller via SSL.com RESTful API. De godkända handlingarna är som följer:

  • Bolagsordning
  • Företagslicens
  • Intyg om överensstämmelse
  • Registreringsbevis
  • Autentiseringscertifikat för transaktioner
  • Skattcertifiering
  • Företagens stadga
  • Officiellt brev från en auktoriserad representant för en regeringsorganisation
  • Officiellt brev från dekan eller rektor (för utbildningsinstitutioner)
Extended Validation
gäller certifikat
Enterprise EV SSL, Enterprise EV flerdomän UCC SSL
valideringsnivå
högsta standard
beskrivning
Ssl-certifikat för utökad validering representerar de högsta säkerhetsstandarderna för SSL.com. EV SSL-certifikat som har gått igenom den utökade valideringsprocessen visar webbläsarens adressfält med grön bakgrund. Förutom att använda domänkontroll och organisationsvalidering kräver utvidgad validering att en auktoriserad signerare skickar in ett ifyllt EV SSL-förfrågningsformulär som kan hittas nedan:
EV-godkännandeformulär (Klicka här för att ladda ner formuläret)