en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Arkiv: vanliga frågor

Stöd för IPv6

SSL.com kan utfärda Domain Validated (DV) och Organization Validated (OV) digitala certifikat till offentliga IPv6-adresser. Internet Protocol version 6 (IPv6) har liknande funktioner som
Läs mer »

Vad är HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är en säker version av HTTP-protokollet som använder SSL /TLS protokoll för att kryptera data som skickas mellan en webbläsare och en webbplats.
Läs mer »